2310783737 Χρυσοστόμου Σμύρνης 71, Διαβατά, Θεσσαλονίκη sakis_dagkos@yahoo.gr