2310783737 Chrysostomou Smirnys 71, Diavata Thessaloniki, Thessaloniki sakis_dagkos@yahoo.gr